בסרטון זה, אנו מסבירים כיצד להשתמש במחשבון החשיפה של המצלמה של Jollylook Pinhole Instant Film .

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.